AŞILAMA TEKNİKLERİ

Aşı Uygulama Teknikleri

AŞI
BCG
DaBT-IPA-Hib/DT/Td/Hep B/Hib/KPA
KKK/Kızamık/Kızamıkçık
OPA
Uygulama yeri
Sol omuz bölgesi
12 aya kadar uyluğun orta dış kısmı, daha büyüklerde üst kolun dış kısmında deltoid kas
Üst kolun dış kısmında deltoid kasa uyan bölge
Oral
Uygulama şekli
Cilt içine enjeksiyon
Intramusküler
enjeksiyon

Subkutan
enjeksiyon
Oral
damlalık
Doz
0 yaşta 0,05 ml,
1 yaş üzerinde 0.1 ml
0.5 ml                                                    Hep B 10 yaş ve üzerinde 1 ml

0.5 ml
2 damla
Tipi
Toz + Sulandırıcı
Kullanıma hazır/Toz+Sulandırıcı
Toz + Sulandırıcı
Oral damlalıklı flakon
Görünüm
Beyaz, içinde sallanınca kaybolan çökeltinin bulunduğu bulanık sıvı
Beyaz, içinde sallanınca kaybolan çökeltinin bulunduğu bulanık sıvı
Berrak,  hafif sarı sıvı
Berrak, pembe ya da turuncu sıvı


Bebeklere IM enjeksiyon uygulaması şeması


Deltoid kasından yapılacak aşılarda uygulama şeması